Postat: 2012-08-17

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01—2012-06-30