Om oss

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA, bland annat MärkDNA och ButiksDNA, kameraövervakningssystem samt datorvagnar och laddskåp för bland annat surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare.

Affärsidé

Vi utvecklar, marknadsför och säljer säkerhetslösningar för ökad trygghet och nytta. Vår konkurrenskraft är baserad på vår förmåga att snabbt anpassa och utveckla våra lösningar efter kundernas önskemål och behov. Vindico Group:s aktie är noterat på Spotlight Stock Market sedan (4/4 2011) under kortnamnet (VSEC) och handlas via banker och fondkommissionärer. Vill du veta mer om vår aktie klicka på denna länk till Spotlight Stock Market. Vill veta mer om våra produkter och lösningar klicka här.