Postat: 2021-01-29

Stämmohandlingar till Extra Bolagsstämman 2021-02-12

Stämmohandlingar inklusive bland annat fullständiga beslutsunderlag och finansiell information finns idag tillgängliga på bolagets hemsida www.vindicogroup.se

Följande handlingar finns tillgängliga:

Fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-11 på Extra Bolagsstämma 2021-02-12 (i tidigare publicerad kallelse stod felaktigt att förslagen skulle gälla punkterna 12-14)

Årsredovisning EHC Teknik AB 2020

Årsredovisning Stenhöj Sverige AB 2020

Styrelsens redogörelser enligt 13-6 och 13-7 Aktiebolagslagen

Revisorsyttranden avseende apportegendom EHC Intressenter AB och Stenhöj Sverige AB samt väsentliga händelser Vindico

Preliminär årsredovisning EHC Intressenter AB 2020

Bolagsbeskrivning för Sustainion Group

Bland valpunkterna har valet av styrelseledamot Ewa Linsäter tillkommit, vilket informerats om i tidigare pressmeddelande.

För pressmeddelandet i sin helhet klicka här!