Postat: 2021-01-25

Förslag till oberoende styrelseledamot

Vissa av Bolagets större aktieägare, däribland Jovitech Invest AB och Fore C Investment Holding AB, föreslår att den extra bolagsstämman den 12 februari 2021 beslutar om att Ewa Linsäter väljs till nya styrelseledamot i Bolaget, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ewa Linsäter är ekonom och har en MBA i ekonomi från Linköpings Universitet i botten. Hon startade sin karriär som revisor hos PwC för att därefter arbeta som CFO/business controller bland annat i Ernströmgruppen AB, säkerhetsbolaget Gunnebo och Reac Group, en bolagsgrupp inom Latour Industries. Idag arbetar Ewa som CFO på det börsnoterade bolaget Elos Medtech Group.

Läs pressmeddelandet här!