Postat: 2020-11-12

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-09-30

Rapportperioden 2020-07-01 — 2020-09-30

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 2 467 tkr (4 013 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var negativt och uppgick till -650 tkr (568 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt var negativt och uppgick till -932 tkr (274 tkr).
 • Resultat per aktie -6,12 öre (1,80 öre).

Perioden 2020-01-01 — 2020-09-30

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 8 910 tkr (10 175 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 122 tkr (– 1 097 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 985 tkr (- 1 993 tkr).
 • Resultat per aktie – 13,03 öre (– 13,08 öre).

Händelser under tredje kvartalet

 • Företrädesemission på totalt 10 000 000 aktier till kurs 0,60 kr offentliggörs och teckningstiden påbörjas den 28 september
 • Vindicos tidigare styrelseordförande Martin Nyberg tillträder som VD och tidigare tf VD Carl Schneider återgår till att vara styrelseordförande
 • Vindico Security kommer fortsatt att ha ett ramavtal med Göteborgs Stad rörande kameraövervakning fyra år framöver
 • Gekås i Ullared ny återförsäljare
 • De tidigare dotterbolagen Vindico Finans AB och Vindico DNA Systems AB har upplösts genom fusion
 • Vindico avslutar den 31 augusti korttidsarbetet och samtliga anställda arbetar från och med den 1 september full tid.

Läs rapporten här.