Postat: 2020-11-03

Vindicos nyemission är nu registrerad

Vindico Group AB avslutade onsdag den 14 oktober sin företrädesemission som tillförde bolaget 5,5 MSEK efter
emissionskostnader.


Emissionerna registrerades av Bolagsverket, måndagen den 2 november 2020. I och med att emissionen registrerats
av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för
handel med BTA på Spotlight Stock Market är den 6 november 2020. De nya aktierna beräknas finnas på respektive
VP-konto och depå den 12 november 2020.

Genom emission har antalet aktier i Vindico Group AB ökat med 10 000 000 stycken till totalt 25 232 541 stycken.
Aktiekapitalet ökar samtidigt med 5 000 000 kronor till 12 616 270,50 kronor.

Läs pressmeddelandet här.