Postat: 2020-09-28

Företrädesemission 2020

Styrelsen i Vindico Group har beslutat om en företrädesemission för att finansiera det första steget i den strategiplan som lagts fram för perioden 2020-2024 där huvudmålet är att Vindicokoncernen skall omsätta 100 Mkr 2024 med lönsamhet, ”Mål 2024”.