Postat: 2020-08-20

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-06-30

Rapportperioden 2020-01-01 — 2020-06-30

  • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 6 443 tkr (6 162 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick

till – 472 tkr (– 1 666 tkr).

  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 053 tkr (- 2 267 tkr).
  • Resultat per aktie – 6,62 öre (– 14,62 öre).

ANDRA KVARTALET 2020-04-01 — 2020-06-30

  • Koncernens nettoomsättning minskade något jämfört med samma period 2019 och uppgick till 3 036 tkr (3 122 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var positivt och uppgick till 314 tkr (– 856 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 46 tkr (-1 156 tkr).
  • Resultat per aktie 0,29 öre (– 7,46 öre).

Läs rapporten här!