Postat: 2020-05-07

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-03-31

Rapportperioden 2020-01-01 — 2020-03-31

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2019 och uppgick till   3 437 tkr (3 041 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 786 tkr (– 810 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 035 tkr (-1 066 tkr).
 • Resultat per aktie – 7,21 öre (– 7,29 öre).

Händelser under perioden

 • Ahlsell blir ny återförsäljare till Vindico till att börja med fokus på laddskåp.
 • CDON blir ny återförsäljare för Safe’n’Sound-sortimentet och DNA-märkning.
 • Lansering av UniPad, ett nytt laddskåp för Ipads och andra surfplattor.
 • Bauhaus och Matrebellerna väljer ButiksDNA för att hindra stölder.
 • Det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Technology AB namnändras till Vindico Security AB.
 • Vindico lanserar ny hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget beslutar att korttidspermittera personal i det rörelsedrivande dotterbolaget Vindico Security tills vidare på grund av Coronaviruset.
 • Ett likviditetstillskott på 0,2 Mkr har tillförts bolaget.

Ladda ner rapporten i sin helhet här!