Postat: 2020-03-10

Bergendahls test med DNA-sprej lyckat: ”Svinnet minskar”Facktidningen för detaljhandeln Fri-Köpenskap skriver om de goda resultaten vi uppnår med SecectaDNA och konceptet för butiker ButiksDNA. Varumärkning med DNA går ut på att DNA-märka särskilt utsatta produkter med ett kriminaltekniskt osynligt märkningssystem. Idag använder flera ledande butikskedjor i Sverige ButiksDNA.

Vid mätningar har svinnet minskat med 30%-75%. Hylltömningar tycks i princip upphöra. Andra säkerhetsåtgärder kan begränsas efter installation av ButiksDNA, vilket innebär att i många fall ökar inte de totala kostnaderna för säkerhetslösningar.

Läs mer hos Fri Köpenskap