Postat: 2020-02-14

Bokslutskommuniké 2019

(Helåret 1 januari-31 december 2019, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2019)

Helåret 2019 

  • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2018 och uppgick till  15 795 tkr (15 283 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 133 tkr (– 2 986 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 314 tkr (-4 184 tkr).
  • Kassaflödet under året uppgick till 4 tkr.

Fjärde kvartalet 2019-10-01 — 2019-12-31

  • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 5 620 tkr (4 836 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 36 tkr (– 71 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 321 tkr (-399 tkr).

Händelser under fjärde kvartalet

  • Vindico blir leverantör till NetOnNet och erhåller en första order värd ca 200 000 kr.
  • Vindico skriver leverantörsavtal med Electra Sweden AB och får en första order.

Kommunikén i sin helhet finns här.