Postat: 2019-11-14

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2019-01-01 — 2019-09-30

Rapportperioden 2019-07-01 — 2019-09-30
• Koncernens nettoomsättning ökade något jämfört med samma period 2018 och uppgick till 4 013 tkr (3 954 tkr).
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var positivt och uppgick till 568 tkr (– 403 tkr).
• Koncernens resultat efter skatt var positivt och uppgick till 274 tkr (- 679 tkr).
• Resultat per aktie 1,80 öre (– 4,46 öre).

Perioden 2019-01-01 — 2019-09-30
• Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 10 175 tkr (10 447 tkr).
• Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 097 tkr (– 2 915 tkr).
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 993 tkr (- 3 785 tkr).
• Resultat per aktie – 13,08 öre (– 24,85 öre).

Händelser under tredje kvartalet
• Peter Fornell har anställts som affärsutvecklare
• Klädbutiker har börjat använda vår nya ButiksDNA produkt – märkpennan
• NCC testar vårt Kameralarmsystem
• Orderstock inom affärsområdet Kamerabevakning uppgår till ca 3 Mkr

Väsentliga händelser efter perioden
• Vindico blir leverantör till NetOnNet och erhåller en första order värd ca 200 000 kr.
• Vindico skriver leverantörsavtal med Electra Sweden AB och får en första order.

Läs rapporten in sin helhet här!