Postat: 2019-08-20

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2019-01-01 — 2019-06-30

Rapportperioden 2019-01-01 — 2019-06-30

  • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 6 162 tkr (6 493 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 606 tkr (– 2 512 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 207 tkr (- 3 106 tkr).
  • Resultat per aktie – 14,49 öre (– 20,39 öre).

ANDRA KVARTALET 2019-04-01 — 2019-06-30

  • Koncernens nettoomsättning ökade något jämfört med samma period 2018 och uppgick till 3 122 tkr (2 996 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 796 tkr (– 1 408 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 096 tkr (-1 711 tkr).
    Resultat per aktie – 7,20 öre (– 11,23 öre).

Läs rapporten i sin helhet här!