Postat: 2019-05-09

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2019-01-01 — 2019-03-31

Rapportperioden 2019-01-01 — 2019-03-31

  • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2018 och uppgick till 3 041 tkr (3 496 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick

till – 810 tkr (– 1 104 tkr).

  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 066 tkr (-1 395 tkr).
  • Resultat per aktie – 7,29 öre (– 9,16 öre).

Läs rapporten i sin helhet här!