Postat: 2019-04-09

Aktieägarlån i Vindico Group

Styrelsen i Vindico Group AB och har bedömt att, beroende på en fortsatt ansträngd likviditet, ett ytterligare tillfälligt kapitaltillskott behövs i Vindico Group AB.

Med anledning av detta har största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av verkställande direktören Carl Schneider, lånat in totalt 900 000 kronor till bolaget i form av kortfristiga aktieägarlån.

Genom dessa lån förväntas bolaget klara den befintliga verksamheten utan ytterligare likviditetstillskott. Dock kan en emission för att få in mer rörelsekapital bli aktuell under året för att finansiera en expansion av verksamheten.

Lånen har en uppläggningskostnad på 2% och är räntefritt fram till 2019-12-31. Räntan är därefter 4% per år. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

För ytterligare information:

Carl Schneider

Verkställande Direktör                                     

Vindico Group AB

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2019.