Postat: 2019-02-26

Nya styrelseledamöter i Vindico Group

Martin Nyberg och Ulrika Stjernfelt kommer att föreslås som nya styrelseledamöter i Vindico Group på Årsstämman den 9 maj 2019.

 

Martin Nyberg driver det egna rekryterings- och konsultföretaget Addsell Sverige AB och har en lång erfarenhet av försäljning samt utveckling och rekrytering av framför allt säljpersonal.

 

Ulrika Stjernfelt arbetar idag på Blomsterlandet som Social Media Manager och ansvarig för bland annat bolagets digitala marknadsföring.

 

”Vindicos styrelse kommer genom Martin och Ulrika få en utökad kompetens framför allt inom försäljning och marknadsföring i sociala medier. Detta kommer vara oerhört viktigt för bolagets framtida tillväxt ”, säger Carl Schneider, tf VD på Vindico.

 

Vindico Groups styrelse består idag av 3 personer men Spotlight Stock Market kräver minst 4 styrelseledamöter. Vindico har dispens för detta men har i samråd med Spotlight Stock Market beslutat att redan nu offentliggöra dessa förslag på nya styrelseledamöter.

 

För ytterligare information:

 

Carl Schneider

Verkställande Direktör

Vindico Group AB

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se

Pressmeddelandet som PDF