Postat: 2018-11-16

Delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-09-30

Rapportperioden 2018-07-01 — 2018-09-30

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 3 954 tkr (3 757 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick

till – 403 tkr (– 677 tkr).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 679 tkr (- 944 tkr).
 • Resultat per aktie – 4,46 öre (– 6,20 öre).

Perioden 2018-01-01 — 2018-09-30

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 10 447 tkr (11 785 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick

till – 2 915 tkr (– 2 875 tkr).

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 3 785 tkr (- 3 698 tkr).
 • Resultat per aktie – 24,85 öre (– 24,28 öre).

Händelser under tredje kvartalet

 • Intresse för vårt ButiksDNA koncept från flera drivmedelsbolag
 • Lansering av ByggDNA med intresse från flera större byggbolag
 • Koncept kring Butiks DNA lanseras mot klädkedjor.
 • Under kvartalet har ett likviditetstillskott tillförts bolaget på 0,4 Mkr

Väsentliga händelser efter perioden

 • Vindico ingår samarbete med en klädkedja som även säljer kosmetika och implementerar ButiksDNA i 150 butiker i Sverige.

Pressmeddelandet som pdf.