Postat: 2018-05-30

Aktieägarlån i Vindico Group

Styrelsen i Vindico Group AB och har bedömt att, beroende på en fortsatt ansträngd likviditet, ett ytterligare tillfälligt kapitaltillskott behövs i Vindico Group AB.

Med anledning av detta har största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av verkställande direktören Carl Schneider, idag lånat in 500 000 kronor till bolaget i form av ett kortfristigt aktieägarlån.

Genom detta lån förväntas bolaget klara den befintliga verksamheten utan ytterligare likviditetstillskott. Dock kan en emission för att få in mer rörelsekapital bli aktuell under året för att finansiera en expansion av verksamheten.

Lånet har en uppläggningskostnad på 2% och är räntefritt fram till 2018-12-31. Räntan är därefter 4% per år. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

För ytterligare information: Carl Schneider Verkställande Direktör Vindico Group AB 073-920 69 01 carl.schneider@vindico.se
Kort om Vindico Group AB (publ): Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Technology AB som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med DNA, bland annat Märk-DNA och Butiks-DNA, kameraövervakningssystem samt datorvagnar och laddskåp för bland annat surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC.

Pressmeddelandet som pdf.