Postat: 2018-05-09

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2018-01-01 — 2018-03-31

Rapportperioden 2018-01-01 — 2018-03-31

 

  • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2017 och uppgick till 3 496 tkr (3 853 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 104 tkr (– 824 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 395 tkr (-1 115 tkr).
  • Resultat per aktie – 9,16 öre (– 7,32 öre).

 Läs rapporten i sin helhet här!