Postat: 2018-03-19

Vindico Group byter VD och koncernchef

Vindicos VD och koncernchef, Monica Hallin, slutar idag på egen begäran. Tillförordnad VD och koncernchef blir bolagets styrelseordförande Carl Schneider.

”Det är tråkigt att Monica Hallin nu har valt att lämna Vindico och jag vill passa på att
tacka henne för det arbete och engagemang som hon har lagt ned för Vindico”, säger Carl
Schneider, som nu kommer att tillträda som tillförordnad VD och koncernchef till dess att
en ny VD har rekryterats.
Monica Hallin har varit VD och koncernchef sedan oktober 2015 och kommer också att
avgå ur Vindicos styrelse.
”Min främsta uppgift blir att arbeta med att få bättre lönsamhet i verksamheten och
fokusering på försäljning och marknadsföring av bolagets produktsortiment och då främst
Märk-DNA produkterna”, säger vidare Carl Schneider, styrelseordförande.

Vid frågor, vänligen kontakta Carl Schneider, Styrelseordförande
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Läs pressmeddelandet som pdf här!