Postat: 2018-03-13

Likviditetstillskott i Vindico Group

På grund av lägre försäljningen framför allt i dotterbolaget Vindico Safety under första kvartalet behövs ytterligare ett likviditetstillskott i Bolaget. Detta har lösts genom ett villkorat aktieägartillskott på 600 000 kronor från största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider.

Återbetalning av aktieägartillskott kan komma att ske kontant eller genom kvittning vid emission.

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13:e mars 2018.

 

För ytterligare information:

Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindico.se

Carl Schneider
Styrelseordförande
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

 

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico DNA Systems AB , Vindico Safety AB, Vindico Technology AB, Vindico Development AB och Vindico Finans  AB, marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, kameraövervakningssystem, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare.

Bolaget är listat på AktieTorget.