Postat: 2018-02-16

Bokslutskommuniké 2017

(Helåret 1 januari-31 december 2017, kvartalsrapport 4, 1 oktober-31 december 2017)

Helåret 2017   

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med 2016 och uppgick till 15 290 tkr (11 233 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 5 010 tkr (– 1 200 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 6 199 tkr (-1 409 tkr).
 • Kassaflödet under året uppgick till – 1 525 tkr.
 • Vindico Technology förvärvades i slutet av 2016 varför jämförelsesiffrorna ej är relevanta.

 Fjärde kvartalet 2017-10-01 — 2017-12-31 

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2016 och uppgick till 3 806 tkr (5 553 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 2 135 tkr (– 571 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 501 tkr (-722 tkr).

 

Händelser under fjärde kvartalet 

 • Vindico DNA Systems tecknar samarbetsavtal med Stanley Security
 • Vindico DNA Systems pilotprojekt med bl a Axfood avseende ButiksDNA avslutas med positivt resultat och rapporten ”Pilotstudie ButiksDNA i svenska butiker”. Axfood installerar ButiksDNA i fler butiker och Vindico DNA Systems förhandlar om centralt avtal med Axfood AB avseende ButiksDNA
 • Vindico DNA Systems deltar i ”Västkustprojektet” med polis, ICA, Hemköp samt Coop.
 • Fler detaljhandelskedjor påbörjar samarbete med ButiksDNA
 • Vindico Safety AB lanserar ny produkt, UniBike, ett laddskåp för cykelbatterier
 • Vindico Technology får order på kamerainstallation av distributör för elektronik, ordervärde 500 tkr
 • Vindico Technology tecknar partneravtal med SOS Alarm
 • Extra lagernedskrivningar genomförs i Vindico Safety AB, Vindico Development AB samt Vindico Technology AB på sammanlagt 989 tkr
 • Koncernbidrag lämnas till dotterbolagen Vindico Technology AB, Vindico DNA Systems AB samt Vindico Safety AB
 • Aktieägartillskott lämnas från Vindico Group AB till dotterbolaget Vindico Technology AB
 • Aktieägarlån på 300 kkr lämnas till Vindico Group från störste ägaren Jovitech Invest AB
 • Nedskrivning av värdet på Vindico Technology i moderbolaget Vindico Group AB på grund av lägre försäljning än förväntad vid förvärvet 2016.

Händelser efter periodens utgång 

 • Vindico Technology får order från Göteborgs stad på kamerainstallation i skola, ordervärde 165 tkr.
 • Vindico DNA Systems påbörjar installation av ButiksDNA i Citygross, två ICA-butiker samt 2 JULA-butiker.
 • Vindico Safety AB får sin första order på UniBike, ordervärde 40 tkr
 • En säljare rekryteras till Vindico DNA Systems AB med placering i Stockholm
 • En säljare rekryteras till Vindico Safety AB med placering i Stockholm
 • Kapitaltillskott till moderbolaget Vindico Group AB på totalt 1,5 Mkr för att lösa likviditeten i bolaget finansierat genom en utökad bankkredit på 750 kkr samt ett villkorat aktieägartillskott på 750 kkr.

Läs rapporten i sin helhet här!