Postat: 2018-02-12

Likviditetstillskott i Vindico Group

På styrelsemötet den 8 februari 2018 i Vindico Group konstaterade styrelsen att bolaget behöver ett likviditetstillskott på 1,5 miljoner kronor för den löpande verksamheten.

Detta kommer att lösas genom en kombination av villkorat aktieägartillskott från största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider, samt bankfinansiering.

Återbetalning av aktieägartillskott kan komma att ske kontant eller genom kvittning vid emission.

 

För ytterligare information:

Monica Hallin

Verkställande Direktör

073-323 45 06

monica.hallin@vindico.se

 

Carl Schneider

Styrelseordförande

073-920 69 01

carl.schneider@vindico.se