Postat: 2017-12-19

Aktieägarlån i Vindico Group

Styrelsen i Vindico Group AB och har bedömt att ett kapitaltillskott behövs i Vindico Group AB för att lösa en tillfällig likviditetsbrist som uppstått i samband med försenad orderingång jämfört med försäljningsplan. Likviditetsbristen beräknas vara avhjälpt senast inom 6 månader.

Med anledning av detta har största ägaren i Vindico Group, Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider, idag lånat in 300 000 kronor till bolaget i form av ett aktieägarlån.

Lånet har en uppläggningskostnad på 2% och är räntefritt fram till 2018-06-30. Räntan är därefter 4% per år. Återbetalning kan ske kontant eller genom kvittning vid emission.

Pressmeddelandet som pdf.