Postat: 2017-11-23

Vindico tecknar samarbetsavtal med STANLEY

Vindico DNA Systems har tecknat samarbetsavtal med STANLEY Security Sverige AB gällande brottsförebyggande säkerhetsteknik med DNA. Samarbetet avser främst Rån och Inbrottsspray med DNA för Detaljhandeln där pilotstudier visat mycket goda resultat.

”- Samarbetsavtalet har vuxit fram som en naturlig del då vi redan genomfört att antal gemensamma installationer inom Detaljhandeln. Avtalet med STANLEY Security innebär att Vindico DNA Systems, på ett kvalitativt och professionellt sätt, når ut till en större marknad med den kompletterande säkerhetsteknik som användning av DNA innebär” säger Monica Hallin, VD för Vindico Group AB.

”Vår ambition på STANLEY Security är att alltid ligga i framkant vad gäller säkerhetstekniska lösningar och samarbetet med Vindico DNA Systems öppnar upp nya möjligheter för oss att kunna erbjuda ännu kraftfullare lösningar till våra kunder inom detaljhandeln, säger Niclas Gustafsson, Försäljnings- och marknadsdirektör på STANLEY Security.”

STANLEY Security är en global säkerhetsleverantör och erbjuder innovativa helhetslösningar inom säkerhet och brandskydd. Vi ingår i Stanley Black & Decker-koncernen med fler än 45 000 anställda runt om i världen. I Sverige finns STANLEY Security på mer än 30 orter med över 900 medarbetare. Vårt erbjudande omfattar hela säkerhetskedjan från riskanalys och design, via installation och driftsättning till underhåll och daglig hantering av säkerhet.

För ytterligare information:

Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindico.se

Läs pressmeddelandet som pdf här! 

 

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23e november 2017.