Postat: 2017-10-30

ButiksDNA minskar rån och inbrott med upp till 50%

Pilotstudier, genomförda av Vindico DNA Systems AB tillsammans med flera större detaljhandelskedjor har visat att användandet av ButiksDNA, till en bråkdel av kostnaden för andra investeringar och köp av tjänster, har en minskningseffekt på stöldsvinnet med upp till 30 % och för rån och inbrott med upp till 50 %.

”Pilotbutikernas resultat med ButiksDNA är mycket glädjande. Vi är väl medvetna om den omedelbara effekten vid installation och användandet av ButiksDNA vilket studien bekräftar. ButiksDNA går att spåra i 40 olika länder vilket innebär att om stöldgodset lämnar landet är det fortfarande spårbart” säger Monica Hallin, VD för Vindico.

Pilotstudien går att läsa i den via denna länk.

För ytterligare information:

Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindico.se

Denna information är sådan information som Vindico Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30e oktober 2017.

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico DNA Systems AB , Vindico Safety AB, Vindico Technology AB, Vindico Development AB och Vindico Finans  AB, marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, kameraövervakningssystem, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare.

Detta pressmeddelande kan läsas som pdf här!