Postat: 2017-09-13

Ägarförändring i Vindico Group

Största ägare i Vindico har varit FJHA Holding AB med en ägarandel på 25% av aktier och röster och med ett ägande av 3 807 692 aktier .

Ägarna till FJHA Holding AB har beslutat att likvidera bolaget och fördela aktierna i Vindico pro Rata mellan ägarna.

Detta innebär att Jovitech Invest AB, ägt av styrelseordförande Carl Schneider, som tidigare har haft en ägarandel på 13,2% nu har en ägarandel på 18,2% av aktier och röster och äger 2 777 574 aktier.

HEW AB, ägt av styrelseledamot Tomas Welin, har nu en ägarandel på 7,5% av aktier och röster. HEW har tidigare inte haft något direkt ägande och äger nu 1 142 308 aktier.

Acta Larmsystem AB ägt av Rajko Grahovac har nu en ägarandel på 7,5% av aktier och röster. Acta har tidigare inte haft något direkt ägande och äger nu 1 142 308 aktier.

Fore C Investment Holding AB har erhållit 5% av aktier och röster och äger efter detta 1 198 249 aktier motsvarande 7,9% av aktier och röster.

Denna information är sådan information som Vindico Group AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 september 2017.

För ytterligare information:

Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindico.se

Carl Schneider
Styrelseordförande
073-920 69 01
carl.schneider@vindico.se

Läs mer här.