Postat: 2017-08-18

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2017-01-01 — 2017-06-30

Rapportperioden 2017-04-01 — 2017-06-30

Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2016 och uppgick till
4 175 tkr (2 669 tkr).
Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 374 tkr (119 tkr).
Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 640 tkr (69 tkr).
Resultat per aktie – 10,77 öre (0,64 öre).

Läs rapporten i sin helhet här.