Postat: 2017-05-16

VD köper aktier i bolaget

Monica Hallin, VD och ordinarie styrelseledamot i Vindico Group AB, köper aktier i bolaget. Det inledande köpet av 5 000 aktier genomfördes 2017 05 16.

För mer information och frågor kontakta:

Monica Hallin
VD
Vindico Group AB

Mobil: 073-3234506
e-mail: monica.hallin@vindicogroup.se