Postat: 2017-05-10

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2017-01-01 — 2017-03-31

Första kvartalet 2017

Koncernens omsättning ökade jämfört med första kvartalet föregående år. Omsättningsökningen består främst av försäljningen i AB Gothia Kameraövervakning samt en försäljningsökning i Vindico DNA Systems AB och Vindico Safety AB.

Periodens resultat – 1 095 tkr (- 419 tkr) är en försämring jämfört med samma period föregående år främst beroende på Goodwill- och inventarie avskrivningar samt kostnader i samband med förvärvet av AB Gothia kameraövervakning, bland annat utgående hyres- och leasingkontrakt samt kostnader i samband med personalförändringar.

Läs rapporten i sin helhet här.