Postat: 2017-02-10

Bokslutskommuniké 2016

Vindico Group AB (publ)

HELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01 — 2016-12-31

Helåret 2016

 • Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 11 273 tkr (11 365 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 1 200 tkr (- 1 753 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 1 491 tkr (- 2 313 tkr).
 • Resultat per aktie – 9,79 öre (- 21,47 öre).
 • I resultaträkningen ingår endast förvärvat resultat för AB Gothia Kameraövervakning samt NS Finans, dvs resultatet för november och december 2016
 • Ökad efterfrågan och försäljning av Vindicos DNA-teknik i Sverige
 • Fortsatt försäljningsökning av Vindico Safetys datorvagnar
 • Namnändring av dotterbolaget Vindico Technology AB
 • Förvärv av AB Gothia Kameraövervakning AB
 • Bildande av aktiebolag i Norge
 • Delvis ny styrelse

Rapportperioden 2016-10-01 — 2016-12-31

 • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2015 och uppgick till   5 553 tkr (4 242 tkr).
 • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till – 571 tkr (- 921 tkr).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 722 tkr (- 1 097 tkr). I resultatet ingår extraordinära kostnader i samband med förvärvet av Gothia Kameraövervakning på 810 tkr
 • Resultat per aktie -4,7 öre (- 9,4 öre).
 • Förvärv av AB Gothia Kameraövervakning i oktober
 • Leverans av större order av DNA- rån och inbrottsspray
 • Namnändring av dotterbolaget Vindico Technology AB
 • Ny styrelsemedlem invald i samband med förvärv

Väsentliga händelser under 2016

 • Förvärv av AB Gothia Kameraövervakning i oktober
 • Bildande av norskt aktiebolag, UniSecure Norway AS, tillsammans med UniSecure Denmark ApS
 • Delvis ny styrelse
 • Större leverans av DNA-rån och inbrottspray till affärskedjan Netto
 • Ökad försäljning av Datorvagnar och laddskåp för surfplattor och datorer i skolor
 • Lansering av laddskåp för cykelbatterier
 • Vindico deltar på Skyddsmässan i Stockholm i oktober där framför allt Märk-DNA produkter presenteras

Läs rapporten i sin helhet här!