Postat: 2016-12-22

Bengtsfors kommun stöldskyddsmärker med SelectaDNA

Vindico Group, ledande leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, har nyligen fått en order från Bengtsfors kommun på SelectaDNA för stöldskyddsmärkning av inventarier inom kommunens IT-avdelning. SelectaDNA är ett s.k. MärkDNA för stöldskydd av föremål.

Bengtsfors kommun har nyligen köpt in SelectaDNA Stöldskyddsmärkning för 500 föremål till kommunens IT-avdelning. SelectaDNAs stöldskyddsmärkning består av en vätska som innehåller DNA, mikropunkter och UV-fluorescens som man penslar på föremål för att stöldskyddsmärka dem.

  • Vi ska använda SelectaDNA till att stöldmärka våra inventarier på IT-avdelningen, så som exempelvis bärbara datorer, läsplattor och mobiltelefoner. Vi har naturligtvis stöldskyddsmärkt våra inventerier tidigare men ser fördelar med att märka dem med SelectaDNA för att ytterligare motverka stöld samt att det är ett utmärkt sätt att hålla vårt inventerieregister uppdaterat, säger Marcus Holm, IT-chef på Bengtsfors kommun.

Kommunens IT-avdelning har även beställt 1 000 st stöldskyddsdekaler som innehåller kommunens logotyp, texten ”Föremålet är DNA-märkt” samt ett sekventiellt inventarienummer.

  • DNA-teknik har använts i forensiskt (kriminaltekniskt) syfte i cirka 20 år, ungefär som man ser i CSI på TV. Nu finns det helt nya produkter och användningsmetoder för att märka både tjuvar och ägodelar med DNA som gör det enklare att förebygga brott och i efterhand identifiera såväl gärningsmän som stulna ägodelar, säger Monica Hallin, VD för Vindico Group.

MärkDNA är är ett syntetiserat DNA med helt unika egenskaper och spårbarhet. Det penslas, ungefär som ett nagellack, på stöldbegärliga produkter vilket gör dem identifierbara i minst fem år i UV-ljus. MärkDNA är billigt, enkelt att använda, helt ofarligt för människor och djur och bevisat effektivt både för att avskräcka brottslingar och för att återfå sina ägodelar om de blir stulna.

Inköpet gjordes via Vindico Groups återförsäljare Xelent i Säffle.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Hallin

VD, Vindico Group AB

Mobil: 0733 23 45 06

Email: monica.hallin@vindicogroup.se

 

Om Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB är ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Dotterbolagen Vindico DNA Systems, Vindico Safety och Vindico Technology marknadsför och säljer kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bl a detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager, marinor, hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport.

I produktsortimentet ingår det avancerade stöldskyddet SelectaDNA som är ett s k MärkDNA för stöldskydd. Vindico Group erbjuder även säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och kontanthantering, samt stöldskydd för temporär förvaring.

Vindicokoncernens huvudkontor finns i Göteborg med filial i Stockholm. Monica Hallin är koncernchef. Vindico Groups aktier är listade på AktieTorget. Se https://www.vindicogroup.se/.

Mer om SelectaDNA

SelectaDNA är ett syntetiskt DNA med samma byggstenar (aminosyror) som DNA i djur, människor och växter, och med helt unika egenskaper och spårbarhet. Dess unicitet eliminerar kontamination från annan DNA och garanterar identifikation. Förutom SelectaDNA i sprayform används SelectaDNA även för att märka stöldbegärliga produkter (penslas på som ett gel, ungefär som ett nagellack).

SelectaDNA är helt ofarligt för människor och djur, syns enbart i UV-ljus (ultraviolett ljus) och kan då spåras till sin unika källa. SelectaDNA överförs lätt från t ex klädesplagg till händer vilket gör det svårt för brottslingar att avlägsna sådan spray som appliceras i butiker. SelectaDNA för varor håller i minst fem år.

SelectaDNA är en modern, billig, enkel och flexibel lösning med en förebyggande och avskräckande effekt. Det förekommer idag på banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller på värdeföremål i hushåll.