Postat: 2016-12-21

Vindico kameraövervakar Göteborgs stad

AB Gothia Kameraövervakning , ett helägt dotterbolag till Vindico Group AB, har på uppdrag av Göteborgs stad, under sista kvartalet 2016, genomfört uppgraderingar av kamerasystem samt nyinstallationer i Biskopsgården till ett ordervärde på ca 40 000 kr. Uppdragen för Göteborgs stad kommer att fortlöpa under en 4-årsperiod.

Ladda ner pressmeddelandet här!

I juni 2016 tecknades ett 4-årigt avtal med Göteborgs stad avseende kameraövervakning. Avtalet innebär att Gothia Kameraövervakning är förstavals leverantör vid installation av kamerateknik under gränsvärdet 200 000 kr och omfattar bl. a. Göteborgs stad, Göteborgs Kyrkogårdsförvaltning, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Kungälvs kommun, Orust kommun samt Öckerö kommun, kommunala bolag inkluderade.

“Vi har informerat alla bolag och nämnder om avtalet som innebär att AB Gothia kamerabevakning skall kontaktas vid installationer och kompletteringar vid ordervärde under 200 000 kr” meddelar ansvariga på Upphandlingsbolaget.

”Det är glädjande att vårt strategiska arbete börjar bära frukt” säger Tomas Welin på Gothia Kameraövervakning ”inte minst mot bakgrund av Göteborg Stads beslut att utöka användningen av kameraövervakning inom staden samtidigt som man centraliserar all tillståndshantering ranaden i de olika stadsdelarna. Kameraövervakning är ett effektivt tekniskt hjälpmedel för att skapa trygghet.”

Monica Hallin VD, Vindico Group AB Mobil: 0733 23 45 06 Email: monica.hallin@vindicogroup.se Tomas Welin Gothia Kameraövervakning AB Mobil: 010 209 05 27 Email: tomas.welin@vindicogroup.se

Ladda ner pressmeddelandet här!