Postat: 2016-12-19

Flaggningsmeddelande

Med referens till tidigare pressmeddelande avseende förvärv av AB Gothia Kameraövervakning har FJHA Holding AB genom apportemission erhållit 3 807 692 aktier i Vindico Group AB varefter FJHA Holding äger 25% av aktier och röster i Vindico. FJHA Holding hade tidigare inget ägande i Vindico.

 

Läs mer här.