Postat: 2016-11-29

Vindico Groups VD får Qnetstipendiet 2016

monica-hallin-bild

Monica Hallin, VD för Vindico Group, ledande leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster, tilldelades i fredags Qnetstipendiet 2016, som tilldelas kvinnor verksamma inom säkerhetsområdet som bidrar till ökad kompetens och agerar för att stärka kvinnor inom säkerhetsbranschen.

Qnet är en förening med ändamål att skapa samverkan mellan kvinnor i ledande befattning som arbetar med säkerhet i olika roller och verksamheter eller utbildar sig inom säkerhet. Qnet är en mötesplats där medlemmarna kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Qnet har inrättat Qnetstipendiet för att bidra till ökad kompetens och för att stärka kvinnor inom säkerhetsområdet i sin yrkesroll. Stipendiet delas ut en gång per år. Behöriga till stipendiet är alla kvinnor verksamma i säkerhetsbranschen.

Årets stipendium tilldelas Monica Hallin, VD för Vindico Group AB, med motiveringen att Monica har förändrat säkerhetsbranschen i grunden och banat väg för kvinnor i en extremt mansdominerande bransch.

– Jag är känner mig givetvis mycket hedrad över att bli uppmärksammad för mitt arbete inom säkerhetsbranschen men främst för det arbete jag gjort med att lyfta fram alla duktiga kvinnor i vår bransch, säger Monica Hallin, VD för Vindico Group.

Monica är säkerhetsexpert och koncernchef för Vindico Group, en ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Monica har 30 års erfarenhet av arbete med säkerhet och detaljhandel.

Qnetstipendiet är på 10 000 kronor och delas traditionsenligt ut på Qnetdagen som i år hölls i fredags den 25 november 2016.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Hallin

VD, Vindico Group AB

Mobil: 0733 23 45 06

Email: monica.hallin@vindicogroup.se

 

Om Vindico Group AB (publ)

Vindico Group AB är ledande svensk leverantör av säkerhetsteknik och säkerhetstjänster. Dotterbolagen Vindico DNA Systems, Vindico Safety och Vindico Technology marknadsför och säljer kundanpassade säkerhetsprodukter och system till bl a detaljhandeln, banksektorn, logistik, lager, marinor, hushåll samt värdetransportföretag och andra aktörer inom transport.

I produktsortimentet ingår det avancerade stöldskyddet SelectaDNA som är ett s k MärkDNA för stöldskydd. Vindico Group erbjuder även säkerhetstekniska produkter och system inom lås, larm och kontanthantering, samt stöldskydd för temporär förvaring.

Vindicokoncernens huvudkontor finns i Göteborg med filial i Stockholm. Monica Hallin är koncernchef. Vindico Groups aktier är listade på AktieTorget. Se https://www.vindicogroup.se/.

Mer om SelectaDNA

SelectaDNA är ett syntetiserat DNA med samma byggstenar (aminosyror) som DNA i djur, människor och växter, och med helt unika egenskaper och spårbarhet. Dess unicitet eliminerar kontamination från annan DNA och garanterar identifikation. Förutom SelectaDNA i sprayform används SelectaDNA även för att märka stöldbegärliga produkter (penslas på som ett gel, ungefär som ett nagellack).

SelectaDNA är helt ofarligt för människor och djur, syns enbart i UV-ljus (ultraviolett ljus) och kan då spåras till sin unika källa. SelectaDNA överförs lätt från t ex klädesplagg till händer vilket gör det svårt för brottslingar att avlägsna sådan spray som appliceras i butiker. SelectaDNA för varor håller i minst fem år.

SelectaDNA är en modern, billig, enkel och flexibel lösning med en förebyggande och avskräckande effekt. Det förekommer idag på banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller på värdeföremål i hushåll.

Om Qnet

Qnet är en förening med ändamål att skapa samverkan mellan kvinnor i ledande befattning som arbetar med säkerhet i olika roller och verksamheter eller utbildar sig inom säkerhet. Qnet är en mötesplats där medlemmarna kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Qnet initierades 2008. Det första årsmötet hölls den 10 mars 2009 och sedan den 24 augusti samma år är Qnet en registrerad förening. Styrelsen har sitt säte i Stockholm men förhoppningen är att Qnet snart ska finnas representerat på flera orter i Sverige. I dag har Qnet närmare 100 medlemmar över hela landet. För mer information: http://www.qnetsakerhet.se