Postat: 2016-10-20

Vindico Group har slutfört förvärvet av AB Gothia Kameraövervakning

Vindico Group AB har nu förvärvat AB Gothia Kameraövervakning. Bolaget erbjuder tekniskt avancerade lösningar inom kameraövervakning (CCTV) och har huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm. I förvärvet ingår även dotterbolaget NS Finans i Sverige AB, som erbjuder kunder konkurrenskraftig finansiering.

“Förvärvet av Gothia Kameraövervakning innebär att Vindico Group blir en mer komplett leverantör av säkerhetslösningar på den svenska marknaden, vilket kommer att skapa många nya affärsmöjligheter för Vindicokoncernen, säger Monica Hallin, VD på Vindico Group AB.

Finansiell information avseende förvärvet

Förvärvet finansieras dels genom en riktad nyemission i form av en apportemission till nuvarande ägaren FJHA Holding AB på 3 807 692 aktier (till en aktiekurs på 1,30 kr), dels genom en kontant betalning på 850 000 kronor som finansieras genom en riktad nyemission till Fore C Investment Holding AB på 653 846 aktier vilket innebär en total utspädningseffekt för befintliga ägare i Vindico Group på ca 29 %, dels genom en nyemission av 700 000 teckningsoptioner med en lösenkurs om 2 år på 2,70 kronor prissatta i enlighet med Black & Scholes formel enligt beslut på extra bolagsstämma idag.

För ytterligare information:

Vindico Group AB (publ)
Monica Hallin
Verkställande Direktör
073-323 45 06
monica.hallin@vindicogroup.se

 

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!