Postat: 2016-09-30

Vindico Group har tecknat avsiktsförklaring om förvärv av AB Gothia Kameraövervakning

Vindico Group AB har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva samtliga aktier i AB Gothia Kameraövervakning. Förvärvet är ett viktigt steg i den tillväxtstrategi som styrelsen slagit fast.

AB Gothia Kameraövervakning erbjuder tekniskt avancerade lösningar inom kameraövervakning (CCTV) och har huvudkontor i Göteborg och filial i Stockholm. I förvärvet ingår även dotterbolaget NS Finans i Sverige AB, som erbjuder kunder konkurrenskraftig finansiering. Bolaget är främst verksamt på den svenska marknaden.

Bolaget ägs av FJHA Holding AB. Största ägare i FJHA Holding AB är genom bolag Tomas Welin och Rajko Grahovac, båda verksamma i bolaget och fortsätter arbeta i bolaget.

AB Gothia Kameraövervakning omsatte 2015 ca 13,7 Mkr med ett resultat på ca -860 kkr och NS Finans i Sverige AB omsatte ca 8,9 Mkr med ett nollresultat. Första halvåret 2016 genomgick bolaget ett större omstruktureringsarbete som nu avslutats men resulterade i minskad omsättning och ett negativt resultat. Gothia Kameraövervakning har en budgeterad omsättning för 2017 på 13-15 Mkr med en rörelsemarginal på 5-7%.

Förvärvet är ett strategiskt komplement till Vindicos utbud av säkerhetslösningar och synergieffekter finns såväl inom försäljning och marknadsföring som på kostnadssidan. Tillträde beräknas ske under oktober månad.

“Gothia Kameraövervakning och Vindico Group har alla förutsättningar att tillsammans bli en stark aktör på säkerhetsmarknaden, framför allt i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Gothias utbud av moderna tekniklösningar inom CCTV kompletterar Vindicos produkter främst inom Märk-DNA.”, säger Monica Hallin, VD på Vindico Group AB.

”Genom Vindicos produktsortiment och kontakter inom framför allt detaljhandelssektorn får vi nu en stor möjlighet att gemensamt öka vår tillväxt”, säger Tomas Welin, VD på AB Gothia Kameraövervakning.

Förvärvet är tänkt att finansieras dels genom en riktad nyemission till FJHA Holding AB på 3 807 692 aktier (till en aktiekurs på 1,30 kr), dels genom en kontant betalning på 850 000 kronor som finansieras genom en riktad nyemission till Fore C Investment Holding AB på 653 846 aktier till en kurs om 1,30  vilket innebär en total utspädningseffekt för befintliga ägare i Vindico Group på ca 29 %, dels genom en nyemission av 700 000 teckningsoptioner med en lösenkurs om 2 år på 2,70 kronor i enlighet med Black & Scholes formel.

Vindico kommer inom kort att kalla till extra Bolagsstämma bland annat för beslut avseende teckningsoptioner till ägarna i AB Gothia Kameraövervakning samt ledande befattningshavare i Vindico.

FJHA Holding ägs till 20% av Jovitech Invest AB, som ägs av styrelseordförande i Vindico Group Carl Schneider och som är största ägare i Vindico.

FJHA Holding ägs till 20% av Fore C Investment Holding AB.

För ytterligare information:

Vindico Group AB (publ)

Monica Hallin

Verkställande Direktör

073-323 45 06

monica.hallin@vindicogroup.se

 

Kort om Vindico Group AB (publ):
Vindico Group AB, som består av moderbolaget och dotterbolagen Vindico DNA Systems AB , Vindico Safety AB och Vindico Technology AB, marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning och via återförsäljare.

Bolaget är listat på AktieTorget.