Postat: 2016-08-18

HALVÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01—2016-06-30

 

Rapportperioden 2016-01-01—2016-06-30 

  • Koncernens nettoomsättning ökade jämfört med samma period 2015 och uppgick till 4 309 tkr (3 379 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgicktill – 272 tkr (- 1 030 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 318 tkr (- 1 290 tkr).
  • Resultat per aktie – 2,9 öre (- 12,1 öre).
  • Delvis ny styrelse valdes på årsstämman den 10 maj
  • Vindico Safety tecknade exklusivt distributörsavtal med ClassCharge Ltd för Sverige och Norge

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

  • Vindico DNA Systems har rekryterat Erik Norrström som Försäljningsansvarig
  • Vindico DNA Systems har skrivit nytt utökat samarbetsavtal med SSF Stöldskyddsföreningen
  • UniSecure Norway har tecknat samarbetsavtal med Safe4 A/S i Norge
  • SSF Stöldskyddsföreningens Norm MärkDNA – Klassning, krav och metoder är på remiss

Andra kvartalet 2016

Koncernens försäljning ökade med 1 153 tkr jämfört med samma period 2015 och slutade på 2 669 tkr (1 515 tkr). Ökningen består till större del av försäljning i Vindico Safety AB följt av Vindico DNA Systems AB. Försäljningsökningen i Vindico DNA Systems AB uppnådde inte förväntat mål i relation till lämnade offerter men intresset är fortsatt stort.

Vindico Safety AB har, i samarbete med Vindico DNA Systems AB, tagit fram ett erbjudande till sina kunder att komplettera sina säkra skåp med DNA-teknik. Försäljningsstart beräknas till augusti.

Arbetet med förvärv av lönsamma verksamheter som kompletterar Vindico Groups verksamheter och strategiska geografisk spridning är fortsatt prioriterat.

Vindico Group ABs styrelse har ny styrelsesammansättning då två styrelsemedlemmar, Ernst-Olof Persson och Kennet Lexell, avböjde omval och ersattes av ledamöterna Ann-Charlotte Salomonsson och Monica Hallin (tillika VD).

 

Läs rapporten i sin helhet här!