Postat: 2016-07-11

Vindico DNA Systems AB tecknar samarbetsavtal med SSF Stöldskyddsföreningen avseende stöldskyddsprodukter med DNA – teknik.

Samarbetsavtalet är en utveckling av tidigare avtal och omfattar ett urval av Vindico DNA Systems produkter avseende stöldskyddsmärkning med DNA-teknik.
Avtalet inriktas på stöldförebyggande samarbete baserat på DNA teknikens brottsförebyggande möjligheter samt negativa påverkan på hälerimarknaden.

Avtalstiden är ett år och förlängs därefter automatiskt med en uppsägningstid på tre månader.

”DNA-märkning har visat goda brottsförebyggande effekter och för oss är det viktigt att arbeta långsiktigt med en seriös leverantör” säger Annika Brändström, VD på SSF Stöldskyddsföreningen

“Det är ett fantastiskt betyg för oss och våra DNA produkter att SSF Stöldskyddsföreningen valt att fortsätta vårt samarbete. SSFs varumärke borgar för seriositet och långsiktighet i det förebyggande stöldskyddsarbetet vilket stämmer väl överens med vår syn på hur försäljning av DNA-produkter bör ske, nämligen med stort ansvarstagande och en seriös säljinriktning” säger Monica Hallin, VD på Vindico Group AB (publ) där Vindico DNA Systems AB ingår.

Monica Hallin
VD CEO

Ladda ner pressmeddelandet här!