Postat: 2016-04-26

Årsredovisning 2015

Årsredovisning Vindico Group 2015

Revisorsberättelsen finns i separat dokument här:

Revisionsberättelse Vindico Group 2015