Postat: 2016-04-14

Brottscentralen: Polisen och Svensk Handel ser en starkt brottsförebyggande effekt i Märk-DNA

Brottscentralen, i Aftonbladet TV, diskuterar den starkt brottsförebyggande effekt som både Polisen och Svensk Handel har sett i sina försök med Märk-DNA i både privata hushåll och inom dagligvarubranschen.

Bland annat så intervjuas Bent Holm, VD på Netto Sverige, om Nettos beslut att installera SelectaDNA Spraysystem i ett antal av sina mest råndrabbade butiker i Sverige. Beslutet är en direkt följd av dom mycket goda resultat som SelectaDNA Spraysystem har haft i det stora antal Nettobutiker i Danmark där systemet har installerats.

Gäster i programmet är Per Geijer, Säkerhetschef på Svensk Handel, och Ulf Malmqvist från Polisen.

Se hela avsnittet av Brottscentralen här!