Postat: 2016-02-11

Vindico Security: Bokslutskommuniké 2015

”Genom kundanpassade & kreativa lösningar vill vi bidra till ett tryggare samhälle”

Helåret 2015

  • Koncernens nettoomsättning ökade med ca 41% och uppgick till 11 358 tkr (8064 tkr)
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 753tkr (-933tkr)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till – 2 181tkr (-1610 tkr). I resultatet ingår goodwillavskrivningar och andra nedskrivningar med 325 tkr, samt extra lagernedskrivningar med ca 612 tkr.
  • Resultat per aktie – 21 öre (–15 öre)
  • Ökad försäljning av datorvagnar för laptops och surfplattor
  • Ökad försäljning av stöldskyddsmärkningsprodukter med märk-DNA framför allt i Norge

Läs rapporten i sin helhet här!