Postat: 2015-11-05

Vindico Group byter namn på dotterbolagen

Under oktober månad påbörjades arbetet med varumärket Vindico genom namnbyte på dotterbolagen.

Key Innovations AB namnändras till Vindico DNA Systems AB; bolaget kommer framför allt att arbeta med stöldskyddsmärkning med DNA-teknik.

UniSafe Försäljnings AB namnändras till Vindico Safety AB; bolaget fortsätter att arbeta med stöldskyddsprodukter, inredning och temporär värdeförvaring.

SPC Service AB namnändras till Vindico Technology AB; bolaget kommer att fortsätta arbeta med verksamhet inom säkerhetsteknik, lås och larm.

  • Namnändringarna är ett led i att förtydliga vårt varumärke och strukturera produktutbudet på marknaden, med detta genomfört kan vi redan nu ta nästa steg,  nämligen att fokusera på lönsamheten säger Monica Hallin VD på Vindico Group AB (publ)

För eventuella frågor kontakta:

Monica Hallin, Verkställande Direktör   073-323 45 06

www.vindico.se