Postat: 2015-11-04

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01—2015-09-30

Märk-DNA satsning ger resultat

Rapportperioden 2015-01-01—2015-09-30

  • Koncernens nettoomsättning ökade jmf med Q1- Q3 2014 och uppgick till
    7 116 tkr (5 771 tkr).
  • Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick
    till -832 tkr (- 85 tkr).
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 216 tkr (-601 tkr).
  • Resultat per aktie -11,29 öre (-11,74 öre).

Läs rapporten i sin helhet här!