Postat: 2015-09-18

Monica Hallin ny koncernchef på Vindico Group AB

Monica Hallin med lång erfarenhet från säkerhetsbranschen får nu i uppdrag att leda Vindico in i framtiden. Hon tillträder den 1 oktober 2015. Ernst-Olof Persson, nuvarande VD kvarstår i bolaget som ansvarig för större projekt och affärsutveckling.

Monica har de senaste åren arbetat som managementkonsult och dessförinnan hade hon en rad ledande befattningar i säkerhetsbranschen, bland annat som VD på Panaxia, VD på BDB Bankernas Depå AB och koncernsäkerhetsansvarig på Axfood.

– Jag är oerhört glad att vi har kunnat rekrytera en sådan toppkraft till Vindico. Jag är övertygad om att Monica är helt rätt person att ta Vindico vidare när det gäller såväl organisk tillväxt, främst inom området stöldskyddsmärkning med Märk-DNA, som expansion genom strategiska förvärv. Monica har, tack vare att hon har arbetat så många år i säkerhetsbranschen, ett stort kontaktnät som kommer att vara mycket värdefullt för oss, säger Carl Schneider, styrelseordförande i Vindico Group.

Förutom lön och övriga sedvanliga anställningsförmåner erhåller Monica 100 000 optioner i det optionspaket som årsstämman beslutade om i maj. Priset för optionerna är 0,203 öre enligt Black-Scholes formel, teckningstid är 1-31 juli 2018 och teckningskurs är 2,50 kr. Utöver detta erhåller Monica 200 000 optioner från Carl Schneider och Ernst-Olof Persson via deras respektive bolag.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!