Postat: 2015-08-17

Större order på Märk-DNA till Vindico

Vindico har erhållit en order från SSF, Stöldskyddsföreningen, med ett ordervärde om ca 1,2 MSEK. Ordern avser  märksatser med Märk-DNA för stöldskyddsmärkning för privatmarknaden.

-Vi tror att marknaden för stöldskyddsmärkning med Märk-DNA i hemmen kommer att växa  under de kommande åren tack vare de lyckade utvärderingarna i Stockholm och denna order är en indikation på detta, säger Ernst-Olof Persson, VD på Security Group.

För ytterligare information:

Ernst-Olof Persson              0708-35 03 88

Läs pressmeddelandet i sin helhet här!