Postat: 2015-08-12

Större order till Vindicos intressebolag i Norge

UniSecure Norway, Vindicos intressebolag i Norge har erhållit en större order från sin lokala distributör, Safe4 Security Group AS. Ordern avser SelectaDNA stöldskydds-märkning för privathushåll och uppgår till drygt 1,1 MSEK.

Introduktionen av SelectaDNA i Norge har gått i snabb takt. Intresset för Vindicos Märk-DNA produkter från Selectamark är mycket stort och den norska Polisen har på kort tid tagit till sig de positiva utvärderingsresultaten från sina kollegor i Sverige och Danmark.

– Vi tror mycket på den norska marknaden. De norska privathushållen är ett mycket intressant marknadssegment och det verkar finnas intresse för denna nya säkerhetsteknik, säger Ernst-Olof Persson, VD på Vindico Group.

För ytterligare information:
Ernst-Olof Persson              0708-35 03 88

Ladda ner pressmeddelandet här!