Postat: 2015-05-13

MÄRK-DNA FRÅN VINDICO SKYDDAR BILÅTERVINNINGSBRANSCHEN

SBR, Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, tecknade redan förra året en avsiktsförklaring med Vindico avseende modern Märk-DNA teknik för SBR:s medlemmar för att förebygga inbrott. Nu startar genomförandefasen i samband med det nordiska branschmötet som ägde rum i Stockholm den 8-9 maj.

Branschen har haft uttalade problem med både inbrott och stölder. Främst är det katalysatorer i bilar som innehåller värdefulla ädelmetaller som efterfrågas i hälerikretsar.

”Nu inleder vi samarbetet på allvar med en minimässa i samband med vårt nordiska branschmöte i Stockholm. Vindico deltar ju tillsammans med branschens övriga leverantörer och det känns riktigt bra att kunna göra en insats för medlemmarna vad det gäller säkerhetssidan” säger Michael Abraham, VD på SBR.

SBR Ernst persson Michael Abraham

”SBR är kvalitetsmedvetna och väljer sina leverantörer med omsorg, varför jag naturligtvis är stolt över att SBR valde Märk-DNA från oss. Våra Märk-DNA-produkter är dessutom ensamma om att vara certifierade av Thatsham, ett certifieringsinstitut för fordon som anlitas av de stora försäkringsbolagen i Europa, och det är ju fordon det handlar om” säger Ernst-Olof Persson, VD på Vindico Group.

Läs pressmeddelandet i sin helhet här:
Pressmeddelande Vindico Group AB 2015-05-13