Postat: 2015-05-06

Delårsrapport 2015-01-01—2015-03-31

FORTSATTA SATSNINGAR PÅ MÄRK-DNA

Rapportperioden 2015-01-01—2015-03-31

Koncernens nettoomsättning blev i nivå med jämförelseperioden och uppgick till 1 869 tkr (1 795) tkr.

Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -449 tkr (-110) tkr.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -602 tkr (-296) tkr.

Resultat per aktie -5,6 öre (-7,3) öre

Provbeställningar av SelectaDNA Spray från större säkerhetsföretag i Sverige och Norge

Polisens utvärderingsår för DNA-stöldskyddsmärkning av ägodelar i privathushåll i Stockholm nu avslutat med mycket gott resultat.

Deltagande vid mässan Butiksleverantör 2015

Bolaget avvaktar med förvärv av Nokas Solutions AB och NS Finans

Första order till Vindicos hälftenägda intressebolag UniSecure Norway

Dotterbolaget UniSafes försäljning av fysisk datorsäkerhet ökar.

Läs rapporten i sin helhet här!