Postat: 2015-03-04

Vindico Security avvaktar med förvärv av Nokas Solutions AB och ställer in den Extra bolagsstämman den 11 mars 2015

Vindico Security AB avvaktar med att förvärva aktierna i Nokas Solutions AB och det tillhörande dotterbolaget NS Finans i Sverige AB. Man har istället kommit överens om att teckna ett samarbetsavtal och att ta upp en förnyad diskussion om förvärv i september.

Vindico och Nokas Solutions har kommit överens om att istället för att genomföra förvärvet fördjupas samarbetet när det gäller såväl Nokas Solutions kameraövervakningsprodukter som Vindicos produkter för stöldskyddsmärkning med Märk-DNA. Man har tillsammans gjort bedömningen att det i dagsläget är bättre för bolagens utveckling att tills vidare samarbeta utan några ägarkopplingar.

Som en konsekvens av detta beslut har Vindico beslutat att ställa in den extra Bolagsstämman som var planerad att hållas den 11 mars 2015.

Nokas Solutions AB, (fd. Gothia Kameraövervakning AB) har varit delägt av Nokas Teknik AB under ca 2 år, men ägs nu åter av grundarna.
För ytterligare information kontakta:

Ernst-Olof Persson, VD på Vindico Security AB 0708-35 03 88
Johan Perninger, VD på Nokas Solutions AB 0735-45 82 14

Läs pressmedealndet i sin helhet här!